Coronaprotocol

 • Protocol hervatten werkzaamheden Prikkelkids, praktijk voor kinder- en opvoedcoaching, Maassingel 12 te Terneuzen.

  Dit protocol is opgesteld door Chantal Vinke, eigenaresse van Prikkelkids en is afgestemd op de adviezen van beroepsorganisatie Adiona. Leidend bij het opstellen van dit protocol zijn de adviezen van het RIVM en geldt tot nader order. Niets uit dit protocol mag zonder toestemming van Prikkelkids gekopieerd of gebruikt worden. De praktijk is fysiek weer geopend, met daarbij in acht nemende de volgende maatregelen:

  Algemene RIVM richtlijn betreffende Covid-19
  Tussen coach en cliënt wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. In de praktijk is de ruimte aangepast zodat aan deze richtlijn beter voldaan kan worden.

  Fysiek contact
  -Halen en brengen : Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit betekent dat ouders hun kinderen tot de oprit van de praktijk brengen. De coach wacht de cliënt bij de ingang van de praktijk op. Op de afgesproken tijd brengt de coach de cliënt weer tot aan de oprit en vindt daar de overdracht naar de ouder plaats. De ouder brengt het kind alleen, neemt dus geen broers of zussen mee. Indien deze wel mee komen blijven ze in de auto of op gepaste afstand wachten tot de overdracht heeft plaats gevonden.

  -Er worden geen handen geschud of high fives gegeven.

  -Tussen opeenvolgende afspraken met cliënten wordt ruim tijd gepland zodat er minder kans is op contact tussen ouders en cliënten van verschillende afspraken.

  -De wachtruimte kan niet gebruikt worden.

  Hygiënemaatregelen
  Prikkelkids draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

  – Coach en cliënt wassen hun handen tenminste 20 seconden bij de start van een sessie.

  – Voor iedereen geldt : hoesten en niezen in elleboog en vermijd het aanraken van het gezicht.

  – In de praktijk is desinfecterende handgel aanwezig.

  – Er wordt gebruikgemaakt van een zeeppompje en papieren handdoekjes.

  – Gebruikte leermiddelen en materialen, deurklink en handvatten worden na iedere sessie gereinigd.

  – De praktijk wordt na dagelijks gebruik schoongemaakt.

  – Indien het weer het toelaat zal de coaching zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de tuin en de nabijgelegen omgeving van de praktijk. In het intakeformulier heeft u hier al toestemming voor gegeven.

  Contact ouders
  Er is geen fysiek contact tussen coach en ouder(s). Kennismakings-, intake-, voortgangs- en evaluatiegesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in de praktijk.

  Medisch
  -Bij coronagerelateerde klachten van de coach of de cliënt gaat de afspraak niet door. Dit wordt in beide gevallen zo vroeg mogelijk gemeld. Prikkelkids volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM, dat wil zeggen dat een afspraak niet door kan gaan wanneer coach of cliënt de volgende klachten hebben :

  Verkoudheid
  Niezen
  Hoesten
  Keelpijn
  Moeilijk ademen
  Koorts

  -Wanneer er koorts (vanaf 38 graden) gemeten is bij iemand van de gezinsleden van coach of cliënt gaat de afspraak niet door en wordt dit ook zo vroeg mogelijk gemeld.

  -Wanneer de cliënt tijdens de sessie coronagerelateerde klachten vertoont, zal er telefonisch contact opgenomen worden met de ouder en dient de cliënt zo snel mogelijk opgehaald te worden. 

  Protocol hervatten werkzaamheden Prikkelkids, praktijk voor kinder- en opvoedcoaching, Maassingel 12 te Terneuzen.

  Dit protocol is opgesteld door Chantal Vinke, eigenaresse van Prikkelkids en is afgestemd op de adviezen van beroepsorganisatie Adiona. Leidend bij het opstellen van dit protocol zijn de adviezen van het RIVM en geldt tot nader order. Niets uit dit protocol mag zonder toestemming van Prikkelkids gekopieerd of gebruikt worden. De praktijk is fysiek weer geopend, met daarbij in acht nemende de volgende maatregelen:

  Algemene RIVM richtlijn betreffende Covid-19
  Tussen coach en cliënt wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. In de praktijk is de ruimte aangepast zodat aan deze richtlijn beter voldaan kan worden.

  Fysiek contact
  -Halen en brengen : Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit betekent dat ouders hun kinderen tot de oprit van de praktijk brengen. De coach wacht de cliënt bij de ingang van de praktijk op. Op de afgesproken tijd brengt de coach de cliënt weer tot aan de oprit en vindt daar de overdracht naar de ouder plaats. De ouder brengt het kind alleen, neemt dus geen broers of zussen mee. Indien deze wel mee komen blijven ze in de auto of op gepaste afstand wachten tot de overdracht heeft plaats gevonden.

  -Er worden geen handen geschud of high fives gegeven.

  -Tussen opeenvolgende afspraken met cliënten wordt ruim tijd gepland zodat er minder kans is op contact tussen ouders en cliënten van verschillende afspraken.

  -De wachtruimte kan niet gebruikt worden.

  Hygiënemaatregelen
  Prikkelkids draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

  – Coach en cliënt wassen hun handen tenminste 20 seconden bij de start van een sessie.

  – Voor iedereen geldt : hoesten en niezen in elleboog en vermijd het aanraken van het gezicht.

  – In de praktijk is desinfecterende handgel aanwezig.

  – Er wordt gebruikgemaakt van een zeeppompje en papieren handdoekjes.

  – Gebruikte leermiddelen en materialen, deurklink en handvatten worden na iedere sessie gereinigd.

  – De praktijk wordt na dagelijks gebruik schoongemaakt.

  – Indien het weer het toelaat zal de coaching zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de tuin en de nabijgelegen omgeving van de praktijk. In het intakeformulier heeft u hier al toestemming voor gegeven.

  Contact ouders
  Er is geen fysiek contact tussen coach en ouder(s). Kennismakings-, intake-, voortgangs- en evaluatiegesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in de praktijk.

  Medisch
  -Bij coronagerelateerde klachten van de coach of de cliënt gaat de afspraak niet door. Dit wordt in beide gevallen zo vroeg mogelijk gemeld. Prikkelkids volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM, dat wil zeggen dat een afspraak niet door kan gaan wanneer coach of cliënt de volgende klachten hebben :

  Verkoudheid
  Niezen
  Hoesten
  Keelpijn
  Moeilijk ademen
  Koorts

  -Wanneer er koorts (vanaf 38 graden) gemeten is bij iemand van de gezinsleden van coach of cliënt gaat de afspraak niet door en wordt dit ook zo vroeg mogelijk gemeld.

  -Wanneer de cliënt tijdens de sessie coronagerelateerde klachten vertoont, zal er telefonisch contact opgenomen worden met de ouder en dient de cliënt zo snel mogelijk opgehaald te worden.